คน10จำพวกที่เ ทว ด ารัก ชี้ นำ ชี วิ ตไปในทางที่เจริญขึ้น

คน10จำพวกที่เ ทว ด ารัก ชี้ นำ ชี วิ ตไปในทางที่เจริญขึ้นมนุษย์ทุกคนมีกรร ม อาศัยอยู่ด้วยกรร มและผลของมัน ซึ่งเราไม่ควรไปงมงายเ รื่ อ งอื่น แต่เ รื่ อ งเทวดา เป็นเ รื่ อ งมีจริงแน่นอน ไม่ควรละเลย ตราบใดที่เรา.ยังไม่หลุดพ้น เรา.ยังต้องพึ่งทุก สิ่งที่มี และเทวดาก็มีทั้งคุณและโทษ เราจึงต้องทำให้ถูก และเทวดาที่เกี่ยวเนื่องกับคนมากที่สุด คือ

๑. เทวดาประจำตัว ซึ่งมีทุกคนอาจจะมากน้อย แล้วแต่บุญบารมีของบุคคลนั้น บำเพ็ญมา ถ้าเป็นคนทำบุญบ่อย สวดมนต์ภาวนาบ่อย เทวดาจะมารั กษ าเพิ่มขึ้นเรื่อย

๒. เทวดารั กษ าวัตถุสิ่งของ เช่น รั กษ าพระเครื่อง วัตถุมงคลที่เราใช้รั กษ าวัตถุมีค่าโบราณ เทวดารั กษ าสัตว์ที่มีคุณ ยกตัวอย่างเช่น ช้าง ม้า ที่มีลักษณะพิเศษ

๓. เทวดารั กษ าสถานที่ เช่น รั กษ าบ้านเรือน หรือเรียกว่าผีบ้านผีเรือนนั่นเอง พระภูมิเจ้าที่ เทวดารั กษ าห้องพระ เทวดารั กษ าตามวัดพระธาตุเจดีย์

๔. รุกขเทพเทวดา ที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ที่มีกลิ่นหอม จำพวก ไม้กฤษณา พิกุล หรือไม้ที่มีอายุยืน มีแก่น เทวดาจะมาอาศัยอยู่ ซึ่งมีบ้านหรือวิมานซ้อนอยู่ในต้นไม้นั้น

จึงเห็นได้ว่า เวลาคนไป ทำ.ล า ยต้นไม้ มักเกิດโทษหรือบางทีมีเ รื่ อ งเล่าในเขตนั้น ว่า วันพระ วันโกน มักได้ยินเสียงดนตรีไทยบ้าง เสียงคนพูดคุยกันบ้าง ชาวบ้านที่ไม่รู้จึงพาลพากันกลัว แล้วลือว่าผีดุ ต่าง นานา จริง แล้วเป็นเทวดา ทั้งสี่ข้อที่กล่าวมานั้น นี่คือเทวดาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากที่สุด ให้คุณและโทษเราได้มากที่สุด ใครปฏิบัติถูกต้องมักจะร่มเย็นเป็นสุข ใครลบหลู่ ทำไม่ถูกต้องมักจะพบกับความเดือดร้อน

ครั้งหนึ่งสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าได้เสด็จออกจากวิมานไปสู่สวนอุทย าน แล้วจึงยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการทิศทั้ง 10 ทิศ ครั้งนี้พระมาตลีเทพบุตรจึงทูลถามว่าพระองค์ทรงนมัสการทิศทั้ง 10 นั้นด้วยเหตุผลอย่างไรเล่า

ครั้งนั้นสมเด็จพระอัมรินทรธิราชจึงตรัสบอกแก่พระมาตลีว่าดูก่อนมาตลี เรานมัสการซึ่งคน 10 จำพวกคือ

1. คนที่มีศรัทธาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัย 4 แก่ท่านผู้มีศีลมีธรรม

2. คนที่รัษาความสุจริตทั้ง 3 คือ กายสุจริต วาจาสุจริต ใจสุจริต

3. คนที่มีความเคารพแก่มารดา

4. คนที่มีความเคารพแก่บิดา

5. คนที่ถึงไตรสรณคมน์คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่เคารพบูชา

6. คนที่มีการรั กษ าศีล 5 ศีล 8 อยู่เป็นนิจ

7. คนที่ได้ทำกุศลแล้วอุทิศแผ่ไปให้เทวดาและเปรต

8. คนที่มีความเคารพแก่อุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีศีลธรรม

9. คนที่มีความอนุเคราะห์แก่บุตรภรรย าคณาญาติ ด้วยความเมตตากรุณา

10. หญิงที่มีความเคารพสามีอยู่ทุกทิวาราตรีมิได้ประมาท

คนทั้ง 10 จำพวกนี้มีคุณมาก ทำความสุขความเจริญให้บังเกิດแก่ตนและบังเกิດแก่คนอื่นด้วย เพราะฉะนั้นเราจึงได้มีความเคารพนมัสการแก่บุคคลเหล่านั้น เมื่อพระมาตลีได้ฟังท้าวโกสีย์ตรัสดังนี้ก็มีความเกษมสันต์หรรษาจึงได้ออกวาจาว่า

ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทพยดาทั้งปวงพระองค์มีความเคารพในบุคคลจำพวกใด ข้าพเจ้าก็มีความเคารพในบุคคลจำพวกนั้น จำเดิมแต่วันนั้นมา เทพยดาทั้งหลายก็พากันอวยชัยให้พรแก่คนทั้ง 10 จำพวกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

ขอขอบคุณ bangpunsara

4 นิสัยมัดใจสามี ยิ่งหลงรักยิ่งเกรงใจ ของภรรยายุคใหม่

1 เป็นพื้นที่ความสุข สำหรับเขาเสมอ
บนพื้นฐานของความรักเรามัก อยากเห็นคนที่รักประสบความสำเร็จ แต่หากไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิด หรือคุณคิดไว้ มีคนหนึ่งก้าวพลาดขึ้นมา คุณที่เป็นคู่ชีวิตก็ควรจะเป็นพื้นที่ความสุขเล็กๆ ให้แก่กันและกัน

ไม่ใช่ซ้ำเติมหรือพูดบั่นทอนจิตใจอีกฝ่าย

ซึ่งผู้ชายที่อยู่กับภรร ย า มานานยอมรับว่า การผ่านความยากลำบากมาด้วยกัน ผู้ชายจะรักและภัคดีต่อภรรยา ไม่กล้าทำอะไรให้อีกฝ่ายรู้สึกเ สี ย ใจ

2 ทำหน้าที่ภรร ย า ไม่ ข า ด ตกบกพร่อง ไม่เอาแต่จ่องจะจับ ผิ ด
ผู้ชายบางคนที่มีนิสัยเจ้าชู้ ก่อนแต่งงาน หลังแต่งงานแล้วย่อมเป็นธรรมดา ที่ภรร ย า จะระแวงว่าสามีอาจจะยังไม่ทิ้งลาย แต่การที่คุณพยายามตามหึงตามหวง จองแต่จะจับ ผิ ด ก็ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์รักของคุณทั้งคู่เปลี่ยนไปดีขึ้นหรือผู้ชายจะเลิกนิสัยแบบนี้ไปได้หรอก

เพราะอย่างไรผู้ชายก็คือผู้ชาย

การให้อิสระไปพร้อมกับความไว้เนื้อเชื่อใจ จะผูกมัดใจเขาไว้ได้มากกว่า ยังไงเขาก็คือคนของคุณ หากคุณทำหน้าที่ภรร ย า ที่ดี ทั้งเรื่องนอกบ้านและในบ้าน คุณสามีย่อมต้องรักและรู้สึกเกรงอกเกรงใจ

จะทำอะไรก็ต้องนึกถึงคุณแน่นอน ซึ่งตัวคุณเองก็จะมีความสุขมากกว่าตามระแวงด้วย ผู้ชายมีของดีอยู่ในมือ ยังไงก็กลับมา ต า ย รังอยู่แล้วละค่ะ

3ไม่ ด่ า ไม่ว่าใช้ความนิ่งสงบ ส ย บ ความเคลื่อนไหว
ผู้ชายหนึ่งใน 90% ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า ความสัมพันธ์ของคู่สามี ภรร ย า หลังแต่งงานกันมานานนั้น สิ่งที่เหนี่ยวรั้งให้คนสองคนอยู่ด้วยกันได้นั่นก็คือ ความรัก ความดี ความเอื้ออาทร และความผูกพันต่อกัน

ที่ทำให้คนสองคนอยู่ด้วยกันยืดยาว

แต่หากภรรยาเป็นผู้หญิง ที่มีนิสัยประเภทงี่เง่า ขี้วีนขี้จิก เวลาจะออกไปกินเหล่ากับเพื่อนแล้วโทรตามโทรจิก หรือถ้าหนักเข้าเธออาจจะตามซุ่มดู ซึ่งนิสัยขาวีน ชวนทะ เลาะ และพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้

หากเป็นก่อนแต่งงาน ก็อาจถึงขั้นเลิกกันเลย แต่ถ้าหลังแต่งงานนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ชาย รู้สึกเบื่อชีวิตคู่เร็วขึ้น เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงจงรู้ไว้ว่าผู้หญิงนิ่งๆ น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้ชาย เพราะเขาจะไม่รู้ว่าเธอคิดอะไร และผู้ชายก็มักจะกลัวผู้หญิงแบบนี้ กันแทบทุกรายฮ่าๆ

4 ผู้ชายจะชอบที่ ภ ร ร ย า เป็นผู้หญิงเก่ง
ผู้ชายจะมีนิสัยเหมือนกันคือ ไม่ชอบมีภาระขี้เกียจรับ ผิ ด ชอบ ผู้หญิงเก่งจะทำให้เขารู้ว่าเธอช่วยอะไรเขาได้จริง ผู้หญิงเก่งตั้งแต่ความสามารถส่วนตัว งานบ้าน งานนอกบ้าน งานอดิเรก จนไปถึงเรื่อง เ ซ็ กซ์

พวกเขาจะหาใครเป็นแบบเธอไม่เจออีกแล้ว

แต่ก็ต้องไม่เก่งเกินไปอีกเหมือนกัน ซึ่งการทำงานเก่ง หรือเข้มแข็งจนเกินหน้าเกินตาสามี แบบที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรเขาเลย เคสแบบนี้ดูเหมือนจะดีแต่เชื่อไหมคะว่าทำให้รักล่มกันมานักต่อนักแล้ว

เพราะโดยนิสัยส่วนลึกของผู้ชายแล้ว เขามีอีโก้อยู่ในตัวแทบทุกคน ถึงจะชอบให้ผู้หญิงของตัวเองเป็นผู้หญิงเก่ง แต่คุณสาวๆ ก็ต้องมีช่วงอ่อนแอเพื่อให้เขารู้สึกว่าตัวเองพึ่งพา ได้ด้วยเช่นกัน

แ ย กให้ออก ระห ว่ าง “รัก”กับ”หลง” เมื่อคุณมองเห็น คุณเป็นคนที่โชคดี

แ ย กให้ออก ระห ว่ าง “รัก”กับ”หลง” เมื่อคุณมองเห็น คุณเป็นคนที่โชคดี

สำหรับชีวิตในช่วงนี้ของใครที่ยังไม่เจอเนื้อคู่ หรือรู้สึกว่าตัวเองผิดหวังกับความรักมากเกินไป ความรักในอดีตคือบทเรียนที่จะทำให้เราเข้มแข็งขึ้น ควรที่จะรอให้ใจเย็น เพราะถ้าเรายิ่งใจร้อนวิ่งตามหาความรักเมื่อใด เราจะเจอกับความรักที่ไม่สมบูรณ์แบบ

สมบูรณ์แบบในที่นี้หมายความว่า เจอกับความรักที่ไม่พอดีกับตัวเรา ไม่จำเป็นต้องดีเลิศเลอเสมอไป เพียงแต่ว่าเป็นความรักที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุข สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นของขวัญอันล้ำค่า จะเป็นของขวัญอันแสนพิเศษสำหรับเราและเขาในช่วงเวลาหนึ่ง

แต่ถ้าใครมีความรักอยู่แล้วนั้น ก็ขอให้มีความสุขกับความรักที่มีให้มาก ในวันนี้เรามีบทความดี ที่อย ากให้เพื่อน หรือคนที่มีคู่อยู่แล้วให้อ่ า นกัน จะได้เพิ่มความเข้าใจว่าเรารู้สึกกันอย่างไรแน่ ถ้าเพื่อน คนไหนชอบบทความเกี่ยวกับความรักแบ บนี้ ก็อย่าลืมที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นให้อ่ า นบ้าง เพื่อใครคนหนึ่งผ่านเข้ามา อาจเป็นเนื้อคู่ที่มีบุญวาสนาตรงกัน

ความรักคือการสนับสนุน คือการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันและกัน เป็นแรงผลักดันให้ฝันของฝ่ายตรงข้ามเป็นจริง

หลง คือการอย ากให้อีกฝ่ายทำตามใจฉัน โดยไม่สนว่าเขาจะอย ากทำหรือว่าเขาจะไม่อย ากทำเลย คิดดูดี

รัก คือ การให้ ความสบายใจ เมื่ออยู่ใกล้ ไม่ต้องบังคับมาครอบครอง เพราะทั้งสองต่างอย ากเป็นของกันและกัน

รัก คือ การถามตัวเองอยู่เสมอว่า จะทำอย่างไรให้เรา ทั้งสอง มีความสุข ให้ความสัมพันธ์ของเราราบรื่น ดำเนินไปด้วยดี

หลง คือ การถามตัวเองว่า ฉันจะต้อง ได้ อะไรจากเขา ฉันจึงจะมีความสุข

รัก คือ การทำสิ่งที่อีกฝ่ายชอบด้วยความ เต็มใจ เพราะเรารู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้เขายิ้มได้

หลง คือ การ อย าก ให้อีกฝ่ายทำสิ่งที่เราชอบ เพื่อที่เราจะได้ยิ้มออก

รัก คือ การยอมรับใน ตัวตน ของคนที่เรารัก

หลง คือ การคิดว่าตัวเองรักในตัวตนของเขา แต่จริง แล้วเรา รัก เปลือก ของเขามากกว่า สำหรับผู้ชาย ลองคิดดูว่าถ้าแฟนเราแก่ตัวขึ้นมา หน้าเหี่ยว ผิวหนังหย่อนย าน เราจะยังรักเขาอยู่ไหมสำหรับผู้หญิง ลองคิดดูว่าถ้าเกิດวิกฤติ ฝ่ายชายล้มละลาย ไม่มีรถหรู บ้านสวย เราจะยังอยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาล้มอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ ลองกลับมาคิดกับตัวเองดี ว่าเรารักเขาเพราะอะไร

รัก คือ การ ปรับปรุง ข้อเสียของเราเองเพื่อให้อีกฝ่ายมีความสุข แต่เราต้องไม่ทุกข์ด้วยนะ ไม่งั้นเปลี่ยนไปไม่นาน เราก็จะกลับมาเป็นคนเดิมอีก

หลง คือ การบอกให้อีกฝ่าย เปลี่ยนแปลง ตัวเองเพื่อให้เรามีความสุข

รัก คือ ความ เข้าใจ ในความไม่สมบูรณ์แบบของเขา

หลง คือ ความ ต้องการ ให้เขาสมบูรณ์แบบตามภาพที่เราวาดไว้

รัก คือ การ ปรับตัว ให้เข้าหากันทั้งสองฝ่าย

หลง คือ การ อย าก ให้อีกฝ่ายปรับตัวเขาหาเรา

รัก คือ การ ให้ โดยไม่ได้หวังว่าเราจะต้องได้อะไรตอบแทนในขณะเดียวกัน ผู้รับก็จะอย ากตอบแทนความรักหากได้มันมา ดังนั้น ถ้าได้คบคนที่มีจริตของ Give & Take ที่เหมือนกันจะอยู่กันได้นานกว่าคนที่มีความคิดเ รื่ อ งนี้ไม่เหมือนกัน เพราะฝ่ายที่ให้อยู่อย่างเดียวก็จะรู้สึกไม่โอเคแม้ว่าเขาจะไม่หวังก็ตาม

หลง คือ การให้โดย คาดหวัง ว่าเขาจะต้องให้เราตอบแทน ถ้าเขาไม่ให้ตอบ เราก็เป็นทุกข์ละ

ขอขอบคุณ khaonaroo

ความ ส ม ห วั ง ในโลกเป็นสิ่งห าย าก ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเหมือนกันหมด

ความ ส ม ห วั ง ในโลกเป็นสิ่งห าย าก ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเหมือนกันหมด

ปล่อยใจให้อิสระจากการเป็นทาสจากรางวัลโลกอันมีน้อยนิด
ผืนป่าอันกว้างใหญ่

เต็มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด

เราจะพบว่ากว่าจะได้เจอดอกไม้ป่านั้นแสนหาย าก

มีเพียงสิ่งละอันพันละน้อย และยังขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล

และดินฟ้าอากาศด้วย

ท่ามกลางป่าอันกว้างใหญ่ ดอกไม้ป่าช่างมีให้ชมน้อยเหลือเกิน

เปรียบเหมือนความสมหวังในชีวิตมนุษย์ เมื่อพินิจดูแล้วจะเห็นว่า

มันมีไม่มากเลย…

กว่าโอกาสและเหตุปัจจัยจะถึงพร้อม มิใช่จะมีได้ทุกเมื่อเชื่อวัน

น่าเสียดายที่ความจริงของชีวิตเป็นแบ บนี้

ความสุขสมหวังในโลกนั้น มักตั้งอยู่ได้ไม่นาน

แล้วความเ ศ ร้ าและความทุกข์ก็มาแทนที่อยู่ร่ำไป

ผู้หลงติดกับความสุขความสมหวัง

จึงต้องวิ่งไล่ไขว่คว้าอยู่ร่ำไป

เป็นวงจรอันน่าเ บื่ อหน่าย ซ้ำซากจำเจไม่มีวันที่จะสิ้นสุด

ความหมายของชีวิตจึงมิใช่

การยึดติดอยู่กับความสุข

ความราบรื่นสมใจปรารถนาแต่เพียงอย่างเดียว

เราควรทำความพอใจต้อนรับความจริง

และพินิจพิเคราะห์ทุกสิ่งที่เราได้ประสบพบ

ทั้งความผิดหวังและความสมหวัง

เพราะต่างก็ให้คุณค่าให้ข้ อ คิ ด อันดีแก่ชีวิตได้ทั้งนั้น

เราควรปล่อยใจให้อิสระ

จากการเป็นทาสจากรางวัลโลก อันมีน้อยนิดนี้

โลกนี้มีรางวัลไม่พอสำหรับคนดี

ความสมหวังในโลกเป็นสิ่งหาย ากและไม่ยั่งยืน

คราใดที่เรากำลังไร้สุข หรือแนบชิดกับความผิดหวัง

ลองตรองคิดถึงธรรมชาติจริงแห่งความสุข

…ว่ามีน้อย และไม่ยั่งยืน

ดุจการปรากฎของฟ้าแลบ

หรือดุจดังความเป็นไปแห่งใบไม้ใบน้อย

ที่กำลังล่องลอยด้วยแรงลม

ขอขอบคุณ  หนังสือ พุทธธรรม

ฟ้าเกื้อหนุน 4 วันเกิด ดวงชะตาพุ่ง เตรียมจับเงินล้าน

ฟ้าเกื้อหนุน 4 วันเกิด ดวงชะตาพุ่ง เตรียมจับเงินล้าน

วันเสาร์

เป็นคนที่เกิດมากับด ว งของความมั่นใจ เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมาก ซึ่งนั่นเป็นสิ่งดีมาก เพราะความมั่นใจในตัวคุณจะนำพาให้ชะตาชีวิตคุณก้าวไปได้ถึงจุดสูงสุดของชีวิตได้ไวกว่าคนอื่น คุณเหมาะเป็นผู้นำองค์กร หรือเจ้านายคนมาก คุมคนเก่ง มีทั้งพระเดชพระคุณ หากทำธุรกิจส่วนตัว ก็มักมีไอเดียในการขายที่แปลกแหวกแนว น่าทึ้ งจนทำให้ของขายดี เป็นที่ชื่นชอบของตลาดยอดขายจะโตเป็นหลายล้านบาท

คนทำธุรกิจเล็กจะมีกำไรตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนได้ในไม่กี่เดือนและจะเป็นหลักล้านในไม่กี่ปี และยังมีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคย าวจนถึงสิ้นปีเลย ด ว งเฮงสุดในรอบ 5 ปี

วันจันทร์

เป็นคนที่เกิດมากับด ว งอุปถัมภ์ด้วยแท้ ทำอะไรมักมีคนเข้ามาช่วยเหลือ จุนเหลือเสมอ ชีวิตเกือบจะแย่จะแย่จนต่ำสุด แต่สุดท้ายก็มีคนเข้ามาช่วยอย่างไม่คาดคิด ช่วยต่อยอดให้ชีวิตค่อยฟื้นตัว สิ่งที่ควรรั กษ าไว้ในตัวคุณคือ การพูดการจาที่รู้จักรั กษ าน้ำใจคน ถนอมน้ำใจคน เพราะมันช่วยเกื้อกับด ว งชะตาคุณให้ทำอะไรก็พบเจอกับเ รื่ อ งดีในชีวิตสม่ำเสมอ

ด ว งคุณกำลังมีการเปลื่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปในทางที่ดีขึ้น สิ่งที่คิดที่หวังแผนงานชีวิตที่แพลนไว้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออย่างไม่คาดฝัน และยังมีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคย าวจนถึงสิ้นปีเลย ด ว งเฮงสุดในรอบ 5 ปี

วันพุธ

เป็นคนที่เกิດมากับด ว งขยันแล้วຣวຢ ต่างจากคนเกิດวันอื่นที่ขยันเป็นสิบปียังຣวຢย าก แต่คนเกิດวันพุธหากขยันจะຣวຢเร็วกว่าเพื่อนคนอื่นมาก ชะตาชีวิตไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นก็ຣวຢได้ด้วยตัวเอง ຣวຢได้ด้วยลำแข้งตัวเอง ไม่ต้องไปติดหนี้บุญคุณใครเลย สิ่งที่ควรรั กษ าไว้ในตัวคุณคือ น้ำอดน้ำทน อย่าเพิ่งท้อใจ หรือถอดใจอะไรง่าย ชะตากำลังทดสอบความอดทนความพย าย ามของคุณอยู่

ด ว งคุณกำลังมีการเปลื่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปในทางที่ดีขึ้น มีเกณฑ์ได้รับการโปรโมทการเลื่อนขั้นและเงินเดือนซึ่งเป็นผลพวงที่มาจากความขยันหมั่นเพียรของคุณจนงานออกมาดี เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ คนทำธุรกิจส่วนตัวกำลังจะมีออเดอร์ลอตใหญ่เข้ามา และยังมีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคย าวจนถึงสิ้นปีเลย ด ว งเฮงสุดในรอบ 5 ปี

วันศุกร์

เป็นคนที่เกิດมากับด ว งของจินตนาการ เพ้อฝัน และทะเยอทะย าน นั้นเป็นสิ่งดีในตัวคุณมาก เพราะสิ่งเหล่านี้จะผลักดันให้คุณก้าวไปได้ไกลกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน และคุณยังใช้จินตนาการของคุณนี้มาประยุกต์ใช้กับงานคุณทั้งงานบริษัทและงานธุรกิจส่วนตัว ซึ่งจะช่วยทำให้คุณประสบความสำเร็จสูงมาก เหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าผู้ประกอบการอื่น

ธุรกิจและกิจการของคุณจะออกผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ และยังมีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคย าวจนถึงสิ้นปีเลย ด ว งเฮงสุดในรอบ 5 ปี

ทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า น

ที่มา ฟีดสด

อย่าเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเองเลย

อย่าเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเองเลย

บางคนเรียนจบตอนอายุ 22 ปี แต่ต้องรออีก 3 ปี ถึงจะมีงานทำ

ขณะที่… บางคนเรียนไม่จบ แต่สร้างเส้นทางชีวิตเอง

เป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยม ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ 20

แล้วมาประสบอุ บั ติ เห ตุ จบชีวิตลงในอายุเพียง 30 ปี

บางคนท้องก่อนแต่ง ขณะที่บางคนแต่งงานแล้วแต่มีลูกไม่ได้

แจ๊ค หม่า เคยโดนเคเอฟซีปฎิเสธรับเข้าทำงาน

ไม่กี่สิบปีต่อมาเขาซื้อกิจการเคเอฟซีทั้งหมดในจีน

ประธานาธิบดีโอบาม่า วางมือจากการเมืองในอายุ 55 ปี

ขณะที่โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดีในวัย 70 ปี

ผู้คนรอบตัวเรา บ้างก็โดดเด่นขึ้นก่อนหน้าเรา

บางคนก็ประสบความสำเร็จทีหลังเรา

แต่ทุกคนกำลังวิ่งใน ลู่ แข่งกับเวลาของของตัวเอง

อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครจนเราหมดกำลังใจ

อย่าประเมินใครต่ำเกินไป หรือ เผลอไปดูถูกใคร…

เขาอาจกำลังทำงานอย่างหนักในเส้นทางของเขา

และ เราก็ควรทำแบบนั้นเช่นกัน

ชีวิตของแต่ละคนมีช่วงเวลาที่จะสำเร็จแตกต่างกัน

เพียง ต้องรอคอยจังหวะเวลาที่จะแสดงผลออกมาเท่านั้น

ไม่มีหรอกคำว่าล้มเหลว มีแต่ยอมแพ้แล้วล้มเลิก

จงอย่าเปรียบเทียบความล้มเหลวของเรา กับ ความสำเร็จของใคร

บางจังหวะในชีวิต อย่าคิดว่าจะเป็นแบ บนี้ตลอดไป

ทุกความสำเร็จของทุกคน… มีช่วงเวลาที่เหมาะสมของมันเสมอ

ผมไม่กล้าพักเพราะผมไม่มีเงินเก็บ

ผมไม่กล้าพูดว่าเหนื่อยเพราะผมยังไม่ประสบความสำเร็จ

ผมไม่กล้าขี้เกียจเพราะคนที่เก่งกว่าผมเขายังพย าย ามเลย

ผมสามารถเลือกที่จะขี้เกียจก็ได้ แต่ผมจะไม่ทำ

ต่อให้ผมไม่ชอบความไม่สุขสบายในตอนนี้อย่างไร

เวลาในตอนนี้ก็ไม่ได้เดินช้าลงเลยแม้แต่น้อย

เพราะฉะนั้น อย่าทำตามอำเภอใจ รู้จักหักห้ามใจไว้บ้าง

ต้องรู้จักที่จะจริงจัง เพราะ ชีวิตยิ่งพย าย ามจะยิ่งโชคดี

ในโลกใบนี้ไม่มีการทำงานประเภทใดที่ไม่ลำบาก

ไม่มีที่ใดที่ปราศจากความวุ่นวายของบุคคล ดังนั้น…

ความเข้มแข็งคือหนทางเดียวที่ผมเลือก

คุณจะไม่อิ จ ฉ ารายได้หรือเงินเดือนของคนอื่นเลย

หากคุณรู้ว่าเขาฝึกฝนอย่างหนักทุกวัน และ ลำบากแทบทุกคืน

กว่าที่จะได้มาอยู่ในจุดนี้ และ มีมากขนาดนี้ได้

คนที่คุณไม่ควรคบ 7 แบบ

คนที่คุณไม่ควรคบ 7 แบบ

1. คนที่ไม่จริงใจ เสแสร้ง – คุณเคยรู้สึกแบ บนี้กับใครไหม บางคนไม่ว่าคบมานาน ไหน คุณก็ไม่เคยรู้สึกไว้ใจเขา อาจเป็นเพราะ เขาชอบพูดความลับคนอื่นให้เราฟังบ่อย หรือ นิ น ท าใครให้ฟังบ่อย ถ้าเจอคนแบ บนี้อยู่ห่างได้เป็นดี เพราะ ไม่งั้น คุณอาจเป็นรายต่อไปที่ถูกพูดถึงลับหลัง

2. คนเจ้าคิดเจ้าເເค้น – อะไรนิด หน่อย ก็เก็บมาคิด โกรธ ไม่พอใจ บางทีประชด ไม่พูดตรง น่ารำคาญมาก อยู่ด้วยแล้วเปลืองพลังงานชีวิตสุด

3. คนที่ขี้เกียจ เฉื่อยชา – ไม่สนใจอนาคต ไม่มีเป้าหมาย คบด้วยแล้วฉุดรั้ง ‘ความสำเร็จ’ นานไป เราจะกลายเป็นแบบเขา เพราะฉะนั้น อยู่ห่างไว้จะดีกว่า

4. คนที่เห็นแก่ตัว – หวังแต่ผลประโยชน์ เป็น ‘เพื่อนร่วมสุข’ ไม่ร่วมทุกข์ บางครั้งเราทำอะไรดีให้ ช่วยเหลือเป็นสิบครั้งไม่เคยจำ เพราะครั้งเดียวที่เขาจำได้คือ ครั้งที่เราไม่ได้ช่วย

5. คนที่เข้ากันไม่ได้ – บางคนอาจจะดีแสนดี แต่คบกันแล้วไม่มีความสุข อาจเป็นเพราะ ศีลไม่เสมอกัน นิ สั ยใจคอไม่ตรงกัน หรือ เขาอาจจะดีกับคนอื่นแต่ไม่เคยดีกับคุณ

6. คนที่ไม่รัก ไม่แคร์คุณ – หากอยู่ใกล้ใครแล้วทำให้คุณรู้สึกไร้ค่า เขาไม่แคร์ ไม่สนใจคุณ แต่กลับเป็นคุณที่ต้องเป็นฝ่ายคอยไปเอาใจเขา ใส่ใจเขา แบบนี่ปล่อยไปเถอะ เพราะ มีแต่จะทำให้คุณลำบากใจ

7. ไม่เป็นผู้ใหญ่ – คนที่ทำตัวเหมือนเด็กเอาแต่ใจ เอาแต่อารมณ์ ไม่มีเหตุผล แบ บนี้อยู่ร่วมสังคมกับใครได้ไม่นานแน่ หากยังไม่รู้จักปรับตัว คนแบ บนี้อยู่ใกล้แล้วบั่นทอนความสุขในชีวิตเราได้อย่างมาก

บางคน ตั ดออกไปแล้วชีวิตจะเบาลง บางคน ตั ดออกไปแล้วจะทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น บางคนไม่มีเขาอยู่ด้วยแล้วทำให้เรามีความสุขมากขึ้น

เลิกอวด 10 อย่าง ชี วิ ต ดีขึ้นแน่นอน

เลิกอวด 10 อย่าง ชี วิ ต ดีขึ้นแน่นอน

1. อย่าอวดเก่ง – เราไม่ใช่คนเก่งที่สุดในโลก มีคนเก่งกว่าเราก็ต้องยอมรับ มีคนไม่เก่งที่อิ จ ฉ าเรา ต้องs ะวั งถ้าอวดเก่งจะไม่พัฒนา และ อาจไม่มีที่ยืน ( เพราะมีแต่คนหมั่งใส้ )

2. อย่าอวดดี – คนอวดดี หยิ่ง ทะนงตัว เวลาลำบากจะไม่มีใครเหลียวแล ไม่มีใครอย า กช่วยเหลือ เราควรรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ตีค่าตน…สูง แต่แสดงตน…ต่ำ กว่าที่เป็นเสมอ และ ต้องให้เกียรติทุกคน ไม่ว่าเขาจะมีฐานะอะไร จบการศึกษาจากไหน

3. อย่าอวดฉลาด – คนฉลาดจริงจะฟังมากกว่าพูด จะไม่อวดฉลาดพร่ำเพื่อ แต่จะแกล้งโง่เพื่อรับฟันความคิดคนอื่นซะมากกว่า เพื่อเพิ่มความรู้ใหม่ให้ตัวเอง การอวดฉลาดแบบพร่ำเพื่อมีแต่จะทำให้คนอื่นหมั่นไส้

4. อย่าอวดสำเร็จ – ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง ขาขึ้นอย่าหลงระเริง ขาลงจะได้ไม่ถูกซ้ำเติม ยิ่งสูง… ยิ่งต้องถ่อมตน ถึงจะมีคนรักและเอาแบบอย่าง อย่ายึดติดในหัวโขน

5. อย่าอวดรู้ – ถ้าไม่รู้ให้บอกว่าไม่รู้ อย่าบอกว่ารู้ให้ดูเท่ เพราะสุดท้ายจะกลายเป็น…โง่ มันไม่ใช่เ รื่ อ งเสียหายอะไรที่คนอื่นจะรู้มากกว่าเรา ดีซะอีกเราจะได้เรียนรู้จากคนอื่น

6. อย่าอวดຣวຢ – คนมั่งมีไม่เคยต้องโอ้อวดใคร เพราะไม่เคยมีเลยต้องดิ้นรนหาโน่นหานี่อวดคนอื่น ถึงຣวຢแล้วอวดຣวຢ ก็หมดตัวได้ ยิ่งจนแล้วอวดຣวຢ ยิ่งถังแตกตลอดไป…

7. อย่าอวดเด่น – แม้เรารู้สึกเหนือกว่าใคร ก็อย่าลืมว่าไม่มีใครอย า กรู้สึกด้อยกว่าเรา ถ้ารู้ตัวว่าเด่นให้ยกย่องคนอื่นให้เขารู้สึกเท่าเทียม ไม่น้อยหน้า และ อย่าชิงดีชิงเด่นกับใคร

8. อย่าอวดผลงาน – ผลงานดีไม่ต้องโอ้อวด คนจะมองเห็นและชื่นชมเอง พูดถึงผลงานตัวเองอย่างภูมิใจได้ แต่อย่าพย าย ามเหนือคนอื่นด้วยการวิจารณ์ผลงานคนอื่น

9. อย่าอวดความสุข – คนมีความสุขจริงไม่ต้องเที่ยว อวด ใคร ว่ามีความสุข ถ้ามีความสุขเงียบ ไม่ได้ ต้องโชว์คนอื่นว่าชีวิตเพอร์เฟคต์ ไหน นั่นไม่ใช่คนมีความสุข แต่คือคนมีป ม

10. อย่าอวดความลับ – ไม่ว่ารู้จักใคร ก็รู้หน้าไม่รู้ใจ อย่าเที่ยวบอกความลับกับใคร เพราะเก็บอะไรไว้ไม่อยู่ หาคนที่ ไว้ใจได้ ไม่กี่คนในชีวิต และเก็บความลับไว้กับพวกเขาเท่านั้น

6อันดับ ร า ศี เศรษฐีหน้าใหม่ ด ว ง ทะยานเ สี ย ด ฟ้า มีเงินใช้ไปตลอด

6อันดับ ร า ศี เศรษฐีหน้าใหม่ ด ว ง ทะยานเ สี ย ด ฟ้า มีเงินใช้ไปตลอด

อันดับ 6เกิດຣาศีพฤษภ 16พฤษภาคม – 15มิถุนายน

ชา วຣาศีพฤษภ นั้นช่วงที่ผ่านปีก่อน มีแรก เป็นช่วงเวลาที่ดี พ อสมควรเลยนะ แต่อาจมีปัญห า เ รื่ อ งเพื่อนบ้าง เป็นบางครั้ง การเงิน ไม่ลงตัวสักเท่าไหร่

เพื่อนที่เคยรู้จัก เริ่มเปลี่ยนไป เพราะคำว่าเงิน คำเดียวเท่านั้น จนในที่สุด ก็จะเสี ยเพื่อน คนนั้นไป ที่กล่าวมาเป็น ด ว งของปีก่อน ซึ่งมันผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนี้ปี62 ข อบอกเลยว่า เป็นช่วงนาทีทองของคุณเลยก็ว่าได้ ห ยิ บจั บอะไร ดีไปหมด การเงินการงานรุ่ง พุ่งแรงจริง ปีนี้มีเกณฑ์ ได้บ้านหลังใหญ่ อย่างแน่นอน

ท่านอ่า นแล้วดี ก็ให้แช ร์เก็บไว้ ขอให้สงหวัง ดั่งคำทำนาย ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ

อันดับ 5เกิດຣาศีมังกร 16มกราคม – 15กุมภาพันธ์

ค น ຣาศีนี้ ในช่วงปีก่อนนั้ น ช่วงชีวิตคุณ ดูเหมือนว่า จะติดปัญห า เ รื่ อ งเงินการกู้หนี้ยืมสิน อยู่เรื่อยมา หยิบจับอะไร ไม่ค่อยจะ ประสบความสำเร็จ สักเท่าไหร่

แต่ไม่ต้องกลัว หลังจากนี้ไปอีก 2-3วัน ดว งจะเปลี่ยนไป อย่างน่าป ร ะหล า ดใจ ด ว งที่จะกล่าวนี้

เป็นก ร รมดี ที่จะเกิດขึ้น ในช่วงครึ่งปีแรก ดว งมีเกณฑ์ ถูกสลากรางวั ลใหญ่ เลย ที่สามารถปลดหนี้สินไป ตลอดกาลได้เลย สำหรับเ รื่ อ ง ความรักนั้น จะไปได้สวย

ในช่วงต้นเดือนหน้า คุณต้องให้เวลา ให้ความสำคัญ กับ คู่รักคุณให้มากขึ้น กว่านี้ เพราะนี่คือชีวิตคู่ ของคุณ ถ้าขา ดคน นี้ไป บุญ วาสนา ที่ทำร่วมกันมา

บอกเลยว่า ไม่เกื้อหนุนคุณ แนะนำให้ว่า ต้องแบ่งเวลาให้คู่รัก ของคุณมากกว่านี้ แล้วชีวิตจะเจริญรุ่ง เ รื่ อ งทั้งคู่ คุณอ่า นแล้วดี ให้แช ร์เก็บไว้นะ จะขอให้สงหวังดั่งคำทำนาย ด้วยเท อญ สาธุ ส าธุ

อันดับ 4เกิດຣาศีมีน 16มีนาคม – 15เมษายน

ค น ຣาศีมีน กล่าวถึงช่วงเวล า ปีก่อนที่ผ่านมานั้น ดว งต กอย่างเห็นได้ชัด หลายสิ่ง หลายอย่าง ไม่ได้ดั่งที่คิ ด สักเท่าไหร่ การเงิน ในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็แย่ เดือนชนเดือน สำหรับดว งชะตาที่ จะกล่าวต่อไปนี้นั้น

เป็นช่วงดว งชะตา ที่จะเกิດขึ้นในปี62 หลังดาวเคราะห์ย้ายออก ไปแล้ว จะไม่หวนหลับมาอีกแล้ว ชีวิตจะดีขึ้น เป็นไหน หลายสิ่งจะดีขึ้น แบบไม่น่าเชื่อจริง

มีเกณฑ์ที่จะถูกสลาก รางวั ลใหญ่ ในปีนี้ อย่างแน่นอน แนะนำว่าก่อนสิ้นเดือนก็ซื้อ เก็บไว้ใต้หมอนนะ ดว งกำลังมาอ่า นแล้วดีให้แช ร์เก็บไว้ ขอให้สงหวังดั่งคำทำนาย ด้ ว ยเทอญ ส า ธุ

อันดับ 3เกิດຣาศีเมถุน 16มิถุนายน – 15กรกฎาคม

ก็ ข อ บอ กไว้ก่อนเลย ว่ าຣาศีนี้ ช่วงปีที่ผ่านมานั้น ดูเหมือนว่า การงานการเงิน ดูไม่ค่อยประสบ ความสำเร็จเท่าไหร่ มีน้อย ใช้มาก เป็นแบ บนี้เรื่อยไปทั้งปี

ทำให้เป็นหนี้เป็นสิน ตลอดอยู่เรื่อยมา บอกไว้เลยนะ ก ร รมที่เกิດขึ้น เป็นก ร รมเก่า ที่ได้ร่วมทำกันมา กับคู่ของคุณ ตั้งแต่ชาติปางก่อน หลังผ่าน 1-3วันนี้ไป ชีวิตจะเปลี่ยนไป ตลอดกาล

จะมีโชคมีลาภ จากสลากจากตัวเลข มีเกณฑ์ถูกรางวั ลใหญ่ ก็เป็นได้ ใครมีหนี้ มีสิน จะได้ปลดหนี้ ในเร็ววันนี้แน่นอน ใครที่มีศั ต รูที่คิดร้า ย อยู่ตลอด เขาคนนั้น ก็จะกลับเข้ามาเป็นมิตรที่ดี ในชีวิตคุณตลอดกาล

ห า กคุณอ่า นแล้วดี ขอให้ แ ช. ร์เก็บไว้ ขอให้คุณสมหวังดั่งคำทำนายนี้ด้วยเทอญ สาธุสาธุ เป็นจริง

อันดับ 2เกิດຣาศีกันย์ 16กัน ย า ยน – 15ตุลาคม

ร า ศีนี้ช่วงปีที่ผ่านมานั้น คุณมักจะติ ดปัญห า เ รื่ อ งค่าใช้จ่าย ในบ้านอยู่เรื่อยไป เงินชนเดือน ตลอดที่ผ่านมา ดูเหมือนว่ามีมากใช้มาก เป็นคนที่ไม่ค่อยคิด เ รื่ อ งการวางแผน ทางการเงิน สักเท่าไหร่

หลังจากนี้ไป 2-3วันคุณจะได้ โชคจากตัวเลข จะมีเพื่อนร่วมงาน นำมาให้เป็นรางวั ลใหญ่ จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นโชคชะต า ของช่วงปีแรก

ชีวิตจะเปลี่ยนไป อย่างสิ้นเชิง จากคนไม่เคยมี จะมีแบบไม่น่ าเ ชื่ อ ชีวิตดีขึ้นเลย มีคนนับน่าถือตา น่าอิ จ ฉ า คนที่เกิດวันนี้จริง บอกเลยว่า ดว งการเงินในปีนี้

หากคุณได้ทำธุรกิจ เป็นของตัวเอง คุณจะຣวຢเร็วมาก เพราะเป็นช่วงโช คชะตาของคนຣวຢมาเกิດ หา กคุณอ่า นจบอ่ า นแล้วดี ให้ แช ร์เก็บไว้ ขอให้สงหวังดั่ง คำทำนาย ด้วยเท อญ สาธุ ส าธุ

อันดับ 1เกิດຣาศีตุลย์ 16ตุลาคม – 15พฤศจิกายน

ร า ศีตุลย์ในช่วงปีที่ผ่านมานั้ น ดูเหมือนว่าคุณมีหนี้ มีสิน เต็มไปหมด หลายสิ่ง หลายอย่าง เกิດจากการ กระทำของคุณเองทั้งนั้ น ทั้งในเ รื่ อ งอ ย า กได้อ ย า กมี เหมือนคนอื่น จนกลายเป็นหนี้สิน ตามตัวจนในที่สุด

แต่บอกเลยว่า ฟ้าเปลี่ยนดว งเปลี่ยนหมดแล้ว นับจากวันนี้ไป บุญวาสนา ที่เคยได้ทำไว จะส่งผลให้ชีวิต คุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หนี้สิน จะคลายจากคนที่มีศัต รู ก็จะกลายเป็นมิตร ในที่สุดอ่ า นแล้วดี ข อให้แช ร์เ ก็ บไว้ ขอให้สงหวังดั่งคำทำน า ยด้วย เทอญ สาธุ ข อให้เป็นจ ริ ง

ขอขอบคุณ postreads

เมื่อคุณรักใครสักคน จะไม่มีวัน ที่คุณจะระแวงในตัวเขา

เเมื่อคุณรักใครสักคน จะไม่มีวัน ที่คุณจะระแวงในตัวเขา.การที่เราจะรักใครสักคนไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลว่าทำไมเราจึงไปรักเขาได้ แต่ให้รู้ไว้ว่าทุกวันนี้เรารักเขาและต้องรักให้ดีที่สุดก็พอ

การที่เราจะรักใครสักคนไม่ต้องสนว่าหนทางข้างหน้าจะมีอุปสรรคมากมาย ไหน แต่ควรนึกขอบคุณโชคชะตาที่สร้างให้มีอุปสรรค เพื่อให้เราทั้งสองได้ร่วม ฟั น ฝ่าไปด้วยกัน

การที่เราจะรักใครสักคนไม่ต้องไปเสียเวลาคิดว่าเขาทำอะไรเพื่อเราบ้าง แต่ให้มานั่งถามตัวเองดูว่า วันนี้เราทำอะไรเพื่อคนที่เรารักแล้วหรือยัง

การที่เราจะรักใครสักคนไม่ต้องไปมัวระแวงว่าเขาจะไปมีใครอื่นนอกเหนือจากเรา แต่ควรs ะวั งใจของตัวเองให้เข้มแข็งพอที่จะไม่รับใครเข้ามาในใจอีก

การที่เราจะรักใครสักคนไม่ต้องไปขุดคุ้ยเ รื่ อ งราวในอดีตของเขา ว่าเขาเคยมีใครยังไง แต่ให้คิดไว้ว่าทุกวันนี้มีเขาและเราอยู่ด้วยกันอดีตถึงอย่างไรก็คืออดีต

การที่เราจะรักใครสักคนเมื่อทะเลาะกัน คำว่าแพ้หรือชนะ ก็ไม่สำคัญ เราจึงยอมให้เขาเป็นฝ่ายชนะเสมอ ถ้าทำให้เขาสบายใจ

การที่เราจะรักใครสักคนไม่ควรพ ย า ย า มเปลี่ยนแปลงตัวเขา แต่ควรพ ย า ย า มปรับตัวเองให้เข้ากับเขาจะดีกว่า

การที่เราจะรักใครสักคนไม่ควรหูเบา เพราะอาจทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เรารักได้

การที่เราจะรักใครสักคนไม่ใช่การสัมผัสกันด้วยร่างกาย แต่เป็นการสัมผัสกันด้วยหัวใจต่างหาก

การที่เราจะรักใครสักคนไม่จำเป็นต้องบอกรักกันทุกวัน เพราะการที่เราคอยห่วงใยกันอยู่เสมอ ก็สามารถทดแทนคำว่ารักได้ดี แม้สักล้านคำ

การที่เราจะรักใครสักคนไม่เกี่ยวกับสิ่งของนอกกายใด เลย เพราะความรักไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน หรือแลกมาได้ด้วยทรัพย์สิน

การที่เราจะรักใครสักคนไม่ต้องคอยนับว่าเขามีข้อเสียมากมายสักกี่ข้อ เพราะข้อดีของเขาก็มีมากพอที่จะทำให้เราลืมข้อเสียทั้งหมดของเขาได้

การที่เราจะรักใครสักคน.ไม่จำเป็นต้องตัวติดกันตลอดเวลา เรามีเขาอยู่ในใจทุกนาทีก็พอ

การที่เราจะรักใครสักคนเมื่อเห็นเขาเสียใจ ไม่ต้องรอจนกระทั่งเขาเสียน้ำตา แล้วค่อยเข้าไปปลอบใจ แต่ควรรีบเข้าไปแบ่งเบาความทุกข์ของเขาเสียตั้งแต่เมื่อเราเห็นเขาเงียบ ซึม ไป

เพราะหากเราปล่อยเขาไว้จนสายเกิน ผลสุดท้ายแล้วคนที่จะเสียใจที่สุดเมื่อรู้ตัวก็คือตัวเราเอง

การที่เราจะรักใครสักคนอย่ารอที่จะบอกรัก ให้รีบบอกคนที่เรารักซะ ก่อนที่จะไม่มีเขาคนนั้นให้บอกอีกต่อไป

การที่เราจะรักใครสักคนแม้ว่าอาจทำให้เราต าบ อ ด แต่ก็ทำให้เราได้รับรู้และเข้าใจ ว่าความสุขจากการที่ได้รักใครสักคน มันมีมากมาย ไหน

การที่เราจะรักใครสักคนจงเชื่อมั่นในตัวเขาให้มาก

การที่เราจะรักใครสักคนง่ายยิ่งกว่าการพ ย า ย า มลบเขาออกไปจากหัวใจ

ความรัก สอนให้เราได้เรียนรู้หลาย สิ่ง

ความรักเป็นบทเรียนดี ที่ไม่อาจเข้าใจได้ถ่องแท้ถ้าไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเอง

ความรัก ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ทำให้เราเข้าใจอะไร มากขึ้น

ความรัก ทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ

นี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ จากการที่เราได้รักใครสักคน

คุณไม่มีเงื่อนไขอะไรมากมาย

บางครั้งความรักก็ดูไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งเงื่อนไขอะไรให้มันมากมาย หรือดูยุ่งย ากกับชีวิตมากจนเกินไป เพราะเพียง ใช้ความจริงใจ และแสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อกันเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอแล้ว

การไม่ตั้งเงื่อนไขที่ซับซ้อนให้เกิດขึ้นระหว่างคุณกับเขา มันอาจจะช่วยทำให้ความสบายใจเกิດขึ้นได้มากกว่าการมีข้อแม้ต่าง นานาก็เป็นได้นะ

ขอขอบคุณ thatlikegood